Reklamácia

V prípade reklamácie sa celý postup riadi všeobecnými obchodnými podmienkami. Tu je stručný prehľad, čo robiť, keď dôjde k tejto situácii.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie vykoná písomne ​​na adresu eshop@fatra.cz a následne tovar vráti na adresu odosielateľa s heslom Eshop do 5 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy (tovar musí byť vrátený v bezchybnom stave). 

Poškodená zásielka

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia nepreberajte.

Pri poškodení vyplníte reklamačný formulár priamo so šoférom dopravy. Viac informácií na adrese dopravcu tu (bod č.7).


Tovar je nekompletný alebo neodpovedá objednávke?

V tomto prípade prosím napíšte e-mail na eshop@fatra.cz. 

0

Tovar je chybný?

Pro uplatnění reklamace na vadné zboží prosím vyplňte formulař reklamace a odešlete na mail reklamace@fatra.cz

Odpovědný pracovník (Michaela Bartuňková, T: +420 577 502 183) vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit nebo je nutné zahájit reklamační řízení. 

Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení tovaru do spoločnosti Fatra, a.s. a končí vybavením reklamácie u predajcu. Záruka na predaný tovar sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním výrobku, nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym uskladnením výrobku.

Dopravný obal tovaru výrazne označte "E-SHOP - REKLAMÁCIA".

Realizacia ImperialMedia s.r.o. 2013